#
Previous Next

O nama

O djelovanju Udruge "Zmijolovac"

Udruga „Zmijolovac“ je neprofitna udruga za zaštitu ljudi i životinja, koja se primarno bavi preventivnom zaštitom ljudi i životinja kao i edukacijom, s naglaskom na posebno zaštićene životinje. Udruga se uglavnom bavi hvatanjem zmija I ptica koje su ušle u prostore u kojima obitava i koristi čovjek te njihovim vraćanjem u prirodu. Sekundarno djelovanje udruge se ostvaruje kroz postavljanje biljnih repelenata i zaprečivanje povratka gmazova u štićene prostore.

Na poziv ŽC-a 112 se odazivamo gdje god je potrebno, na području cijele Hrvatske, Idealni ishod za svaku intervenciju je uklanjanje zmije u 15-ak minuta aktivnost, uz minimalni stres (za zmiju i za ljude), izmještanje jedinke u prirodno stanište. Nažalost, često je potrebno satima pregledavati prostor jer se zmije vrlo vješto skrivaju.

H5N1 je podtip ptičje gripe kojeg ptice prijenose na čovjeka. Najveći problem je u trgovačkim centrima gdje su ptice mogući prijenosnici u direktnom kontaktu sa hranidbenim i drugim artiklima i ljudima. Potrebno ih je što prije izmjestiti kako bi umanjili potencijalnu zarazu.

#

Udruga "Zmijolovac"

Udruzi je sjedište u mjestu Šumeće kraj Slavonskog Broda, jer su se posavska sela zapadno od Broda desetljećima uključivala u akciju hvatanja otrovnica za potrebe farmaceutske industrije u svrhu izrade protuotrova.

Osim kurative tj. hvatanja i premještanja zmija, razvili smo i preventivu: upotrebu biljnih repelenata za zaštitu prostora i područja, neotrovnim sitnim repelentima na bazi eteričnih ulja koja svojim mirisom odbijaju zmije i sprječavaju ih da ne dolaze u prostore i objekte koji im nisu prirodno stanište.
Udruga je od Ministarstva energetike i zaštite okoliša jedina u Republici Hrvatskoj dobila odobrenje do 2023.g.. za kontrolirano hvatanje i izmještanje posebno zaštićenih jedinki zmija i ptica i vraćanje u prirodno stanište.
Jedini smo u Hrvatskoj koji se bave ovom aktivnošću. Od državne i lokalne uprave u cijeloj Hrvatskoj očekujemo podršku, pomoć i razumijevanje.
Udruga Zmijolovac je od strane MUP-a, RAVNATELJSTVA CIVILNE ZAŠTITE naišla na razumijevanje i kao takva je od interesa za rad Civilne zaštite.

Od građana očekujemo prihvat informacija i razumijevanje kako bi mogli stanovništvo educirati što je potrebno učiniti u situaciji kada pronađu zmiju ili drugu zaštićenu životinju, kako nas pozvati i kako možemo pomoći te kako se odazvati svima u nevolji i intervenirati u svrhu zaštite ljudi i životinja.
Navedenu edukaciju provodimo u 2020. , 2021. I 2022., kroz pilot-projekt „Učimo o zaštiti ljudi, zmija i ptica “ u Brodsko-posavskoj županiji, a narednih godina i u cijeloj Hrvatskoj. Projekt se temelji na predavanjima I power point prezentaciji u izloženim društvenim zajednicama kao što su javne službe, učenici, Gorska služba spašavanja, planinarka društva, lovačka društva, ribička društva, šumarski radnici I dr.

Sadržaj predavanja obuhvaća svih 15 vrsta zmija Hrvatske s fotografijama, znanstveno stručni dio s opisom jedinki i prepoznavanja otrovnica, praktičnidio, prve pomoći kod ugriza zmije i podjele tiskanog materijala u boji čime temeljne informacije i kontakti ostaju trajno preneseni.

Nailazili smo često na nerazumijevanje s jedne strane u nevjerici često i izrugivanju, a na vapaj za pomoć s druge strane ljudi u nevolji, a pogotovo onih koji imaju urođeni strah od zmija (ofidiofobiju).
U nadi razumijevanja I uspješne suradnje pozdrav iz šumeća kraj Slavonskog Broda.

Cilj udruge

Cilj i svrha osnivanja Udruge je zaštita životinja, s naglaskom na posebno zaštićene životinjske vrste, gmazovi - zmije, dabrovi i druge životinje. Udruga Zmijolovac jedina u Hrvatskoj ima odobrenje za izmještanje zmija! Pogledajte Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

− Okupljanje, informiranje, predavanje i edukacija o zaštiti životinja, posebno zaštićenih životinjskih vrsta, gmazovi - zmije

− Promicanje zaštite i suživota sa životinjskim vrstama i zmijama

- Izuzimanje životinja iz umjetnog, zatečenog i vraćanje u prirodno stanište

− Poticanje svojih članova na organizaciju, pripremu i provođenje edukativnih programa, predavanja, radionica, tečajeva, seminara, kongresa za podizanje svjesnosti pojedinaca i grupacija o očuvanju bioraznolikosti i zaštiti životinja

− Pružanje intelektualnih usluga

− Provođenje aktivnosti u svrhu zaštite ljudi, objekata i poljoprivrednih nasada i kultura od posebno zaštičenih životinjskih vrsta, zmija, divljači i drugih živototinja

- Provođenje aktivnosti u svrhu zaštite životinja i ugrožavanja staništa od ljudi

− Organiziranje i sudjelovanje u razmjeni iskustava sa srodnim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu

− Izdavanje publikacija, izrada promotivnih i edukativnih materijala iz područja djelovanja Udruge

− Obavljanje drugih poslovnih aktivnosti koji doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge utvrđenih ovim Statutom

- Informiranje o radu udruge putem digitalnih medija

Područja djelovanja

Područje djelovanja je zaštita životinja, ljudi, staništa, objekata i usjeva.

Vijesti i Događaji