O djelovanju Udruge "Zmijolovac"

 

Udruga „Zmijolovac“ je neprofitna udruga za zaštitu ljudi i životinja, koja se primarno bavi preventivnom zaštitom ljudi i životinja kao i edukacijom, s naglaskom na posebno zaštićene životinje. Udruga se uglavnom bavi hvatanjem zmija koje su ušle u prostore u kojima obitava čovjek te njihovim vraćanjem u prirodu. Sekundarno djelovanje udruge se ostvaruje kroz postavljanje biljnih repelenata i zaprečivanje povratka gmazova u štićene prostore.

Na poziv se odazivamo gdje god je potrebno. Idealni ishod za svaki dolazaka je uklanjanje zmije u 15-ak minuta aktivnosti i uz minimalni stres (za zmiju i za ljude) kaoialociranje jedinke u prirodno stanište. Nažalost, često je potrebno satima pregledavati prostor jer se zmije vrlo vješto skrivaju.

Udruga "Zmijolovac"

Udruzi je sjedište u mjetu Šumeće kraj Slavonskog Broda, jer su se posavska sela zapadno od Broda desetljećima uključivala u akciju hvatanja otrovnica za potrebe farmaceutske industrije u svrhu izrade protuotrova.

Osim kurative tj. hvatanja i premještanja zmija, razvili smo i preventivu: upotrebu biljnih repelenata za zaštitu prostora i područja, neotrovnim sitnim kuglicama na bazi eteričnih ulja koja svojim mirisom odbijaju zmije i sprječavaju ih da ne dolaze u prostore i objekte koji im nisu prirodno stanište.

Udruga je od Ministarstva energetike i zaštite okoliša jedina u Republici Hrvatskoj dobila odobrenje tijekom 2020. za kontrolirano hvatanje i premještanje posebno zaštićenih jedinki zmija i vraćanje u prirodno stanište.

Jedini smo u Hrvatskoj koji se bave ovom aktivnošću. Od državne i lokalne uprave u cijeloj Hrvatskoj očekujemo podršku, pomoć i razumijevanje.

Udruga Zmijolovac je od strane MUP-a, Uprave civilne zaštite naišla na razumijevanje i kao takva je uvijek bila od interesa za rad Civilne zaštite.

Od građana očekujemo prihvat informacija i razumijevanje kako bi mogli stanovništvo educirati što je potrebno učiniti u situaciji kada pronađu zmiju ili drugu zaštićenu životinju, kako nas pozvati i kako možemo pomoći te kako se odazvati svima u nevolji i intervenirati u svrhu zaštite ljudi i životinja.

Navedenu edukaciju planiramo provoditi kroz pilot-projekt "Učimo o zaštiti ljudi i zmija" u našoj, Brodsko-posavskoj županiji, a narednih godina i u cijeloj Hrvatskoj.

Projekt se temelji na predavanjima u okviru školskih sati Prirode i društva, Biologije ili sata razrednog odjela u osnovnim i srednjim školama. Istu aktivnost namjeravamo provoditi i u izloženim društvenim zajednicama kao što su Gorska služba spašavanja te planinarska i lovačka društva. Ukoliko se ovaj pilot-projekt pokaže uspješnim, proširili bi i uveli barem jedan predmet u okviru obrazovanja veterinarskih tehničara, te bi nastavna jedinica uz DDD (dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija) pokrila i ovo područje.

Sadržaj predavanja obuhvatio bi svih 15 vrsta zmija Hrvatske s fotografijama, opisom jedinki i prepoznavanja otrovnica koji će urediti doc. dr. sc. Olga Jovanović s Odjela za biologiju Osječkog sveučilišta. Predavanja bi obuhvatila predstavljanje djelovanja Udruge "Zmijolovac" i podjele tiskanog materijala u boji čime bi temeljne informacije i kontakti ostali trajno preneseni.

Do sada smo imali poteškoće s redovnim financiranjem aktivnosti koje su potrebne zajednici, a koje provodi naša udruga.
Nailazili smo često na nerazumijevanje s jedne strane, a na vapaj za pomoć s druge.

U želji da se medijski predstavimo široj javnosti predstavljamo se HRT-u i nadamo se kako ćemo pobuditi Vaše zanimanje i da ćete pronaći medijskog prostora za predstavljanje rada Udruge "Zmijolovac".

Cilj udruge:

 

Cilj i svrha osnivanja Udruge je zaštita životinja, s naglaskom na posebno zaštićene životinjske vrste, gmazovi - zmije, dabrovi i druge životinje.

Udruga Zmijolovac jedina u Hrvatskoj ima odobrenje za izmještanje zmija!
Pogledajte Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike.


Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi:


− Okupljanje, informiranje, predavanje i edukacija o zaštiti životinja, posebno zaštićenih životinjskih vrsta, gmazovi - zmije

− Promicanje zaštite i suživota sa životinjskim vrstama i zmijama

- Izuzimanje životinja iz umjetnog, zatečenog i vraćanje u prirodno stanište

− Poticanje svojih članova na organizaciju, pripremu i provođenje edukativnih programa, predavanja, radionica, tečajeva, seminara, kongresa za podizanje svjesnosti pojedinaca i grupacija o očuvanju bioraznolikosti i zaštiti životinja

− Pružanje intelektualnih usluga

− Provođenje aktivnosti u svrhu zaštite ljudi, objekata i poljoprivrednih nasada i kultura od posebno zaštičenih životinjskih vrsta, zmija, divljači i drugih živototinja

- Provođenje aktivnosti u svrhu zaštite životinja i ugrožavanja staništa od ljudi

− Organiziranje i sudjelovanje u razmjeni iskustava sa srodnim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu

− Izdavanje publikacija, izrada promotivnih i edukativnih materijala iz područja djelovanja Udruge

− Obavljanje drugih poslovnih aktivnosti koji doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge utvrđenih ovim Statutom

- Informiranje o radu udruge putem digitalnih medija


Područja djelovanja:


Područje djelovanja je zaštita životinja, ljudi, staništa, objekata i usjeva.