Osnovni podaci

 

Udruga za zaštitu životinja Zmijolovac
Šumeće 37
35254 Šumeće

OIB: 03065147602
Matični broj: 05179041

Žiro račun IBAN: HR7724020061100948739
kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka

Predsjednik: Darko Karamazan
Dopredsjednik: Vlado Lađarević

Kontakti:
Darko Karamazan: 098 544 411
Vlado Lađarević: 098 666 511
e-mail: zmijolovci@gmail.com

facebook: zmijolovci